Kuka tarvitsee terapiaa?

Jokaisen on saatava mahdollisuus saada apua isoihin tai pieniin kriiseihin tai muihin omaa elämää haittaaviin ongelmiin. Yhdessä voimme arvioida tilanteesi ja sopia sinulle sopivan avun saamisesta.

Tilanteet joihin apua haetaan voivat liittyä ihmissuhdeasioihin, omaan tai läheisen sairastumiseen tai muuhun raskaaseen elämäntilanteeseen, ahdistukseen, masennukseen tai päihteiden haitalliseen käyttöön. Mikään ongelma ei ole liian suuri tai pieni, etteikö terapian avulla voi saada siihen helpotusta.

Terapian aloittaminen saattaa jännittää tai jopa pelottaa. Tutustumiskäynnillä tutustutaan toisiimme ilman sitoutumista mihinkään ja kartoitamme tilannettasi, jotta voimme päättää yhdessä terapian aloittamisesta ja myös sen toteutuksesta. Usein asiakas saattaa kokea helpotusta asiaansa jo ensimmäisellä käynnillään, sillä huolien ja murheiden jakaminen terapeutin kanssa keventää mieltä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Tervetuloa ratkaisukeskeiseen maailmaan!

Kohdatessa erilaisia ongelmia ja haasteita elämän varrella tuntuu toisinaan vaikealta löytää itsestään voimavaroja, joilla selviää eteenpäin. Pahimmillaan haasteet ja ongelmat estävät tekemästä asioita joita haluaisi ja elämä tuntuu pysähtyvän vain ongelman ympärille. Ratkaisukeskeisyydessä muodostetaan ongelmista ja haasteista tavoitteita, jotka terapiassa luodaan asiakkaan omista voimavaroista käsin. Tavoitteisiin pääsemiseen tarvittavat askeleet etsitään yhteistyössä kohtaamalla haasteet myönteisellä tavalla vahvistamalla asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia.

Tämä lyhytterapiamuoto on asiakasta kunnioittava, luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde.

1) Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä
2) Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta
3) Tee lisää sitä mikä toimii.
(DeJong P. & Kim Berg 1997)

Tietoa Ratkaisukeskeisyydestä:

Terveyskirjasto – Ratkaisukeskeinen ajattelutapa

Ratkes – Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa